nhà cái tốt nhất,Nền tảng cá cược tốt nhất

Ban Giám đốc đại học

Ban Giám đốc đại học

bgd 2020 2025

Giám đốc Đại học: PGS.TS. Huỳnh Quyết Thắng

Email: [email protected] 

Phụ trách trực tiếp

Mảng công tác

Phòng, ban, trung tâm

- Tổ chức thực hiện chiến lược, kế hoạch phát triển Đại học
- Công tác Công đoàn
- Hành chính, tổng hợp
- Tổ chức, nhân sự
- Tài chính – kế toán
- Thanh tra, pháp chế, kiểm toán nội bộ
- Xúc tiến dự án và phát triển hạ tầng
- Ứng dụng công nghệ thông tin trong lĩnh vực được phân công.

- Văn phòng đại học
- Ban Tổ chức – Nhân sự
- Ban Tài chính – Kế hoạch
- Ban Thanh tra, Pháp chế và Kiểm toán nội bộ
- Ban Xúc tiến dự án và Phát triển hạ tầng
- Trường Hóa và Khoa học sự sống
- Viện Kinh tế và Quản lý
- Viện Toán ứng dụng và Tin học.

 

 
 

Phó Giám đốc: PGS.TS. Nguyễn Phong Điền

Email: [email protected] 

Phụ trách trực tiếp

Mảng công tác

Phòng, ban, trung tâm

- Tuyển sinh
- Đào tạo
- Công tác khảo thí và cấp chứng chỉ
- Công tác chuyển đổi số
- Ứng dụng công nghệ thông tin trong lĩnh vực được phân công

- Ban Đào tạo
- Ban Tuyển sinh – Hướng nghiệp
- Trung tâm Đào tạo liên tục
- Trung tâm Ngôn ngữ và trao đổi văn hóa
- Trường Vật liệu
- Viện Sư phạm kỹ thuật
- Khoa Ngoại ngữ
- Khoa Giáo dục thể chất.


Phó Giám đốc: PGS.TS. Huỳnh Đăng Chính

Email: [email protected] 

Phụ trách trực tiếp

Mảng công tác

Phòng, ban, trung tâm

- Khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo
- Hợp tác đối ngoại
- Công tác sinh viên
- Công tác Đoàn thanh niên, Hội sinh viên
- Công tác truyền thông, thư viện
- Hoạt động của Công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên Đầu tư và Phát triển công nghệ Nhà cái uy tín io (BK-Holdings)
- Ứng dụng công nghệ thông tin trong lĩnh vực được phân công.

- Ban Khoa học - Công nghệ
- Ban Hợp tác đối ngoại
- Ban Công tác sinh viên
- Công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên Đầu tư và Phát triển công nghệ Nhà cái uy tín io (BK-Holdings)
- Trường Điện - Điện tử
- Khoa Giáo dục Quốc phòng và An ninh
- Các đơn vị nghiên cứu trực thuộc Đại học.

 

Phó Giám đốc: PGS.TS. Trần Ngọc Khiêm

Email: [email protected] 

Phụ trách trực tiếp

Mảng công tác

Phòng, ban, trung tâm

- Đảm bảo cơ sở vật chất của Đại học và các dịch vụ phục vụ cán bộ, sinh viên có liên quan
- Công tác đảm bảo chất lượng
- Công tác xuất bản
- Công tác an ninh
- Công tác y tế
- Dự án SAHEP
- Ứng dụng công nghệ thông tin trong lĩnh vực được phân công.

- Ban Cơ sở vật chất
- Ban Quản lý chất lượng
- Trung tâm Dịch vụ và Hỗ trợ Bách khoa
- Nhà xuất bản Bách khoa
- Trung tâm Y tế Bách khoa
- Ban Quản lý dự án SAHEP
- Trường Công nghệ thông tin và Truyền thông
- Trường Cơ khí
- Viện Vật lý kỹ thuật
- Khoa Lý luận chính trị.


>> GIÁM ĐỐC/ HIỆU TRƯỞNG Nhà cái uy tín io QUA CÁC THỜI KỲ
NHỮNG CON SỐ NỔI BẬT
THÀNH LẬP NĂM
1956

ĐÀO TẠO
~38.000
sinh viên, học viên cao học và nghiên cứu sinh
160 chương trình đào tạo

65 chương trình cử nhân/kĩ sư, 63 chương trình thạc sĩ, 32 chương trình tiến sĩ

HỢP TÁC
> 200
trường Đại học, Trung tâm nghiên cứu khoa học và tổ chức Giáo dục của 32 quốc gia
500
cán bộ, sinh viên học tập, nghiên cứu, trao đổi quốc tế
 
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây