nhà cái tốt nhất,Nền tảng cá cược tốt nhất

Hình ảnh quảng cáo trong trang giới thiệu

Sứ mạng, Tầm nhìn và Giá trị cốt lõi

Sứ mạng, Tầm nhìn và Giá trị cốt lõi

Sứ mạng

Phát triển con người, đào tạo nhân lực chất lượng cao, nghiên cứu khoa học, sáng tạo công nghệ và chuyển giao tri thức, phục vụ xã hội và đất nước.

Tầm nhìn

Trở thành một đại học nghiên cứu hàng đầu khu vực với nòng cốt là kỹ thuật và công nghệ, tác động quan trọng vào phát triển nền kinh tế tri thức và góp phần gìn giữ an ninh, hòa bình đất nước, tiên phong trong hệ thống giáo dục đại học Việt Nam.

Giá trị cốt lõi

  1. Chất lượng - hiệu quả: Yếu tố cốt lõi làm nên thương hiệu Đại học Nhà cái uy tín io là chất lượng xuất sắc gắn liền với hiệu quả tối ưu trong mọi hoạt động và trên mọi phương diện.
  2. Tận tụy - cống hiến: Sự tận tụy và đam mê là chìa khóa cho mọi thành công; sự tận tâm và cống hiến hết mình làm nên giá trị cao quý nhất của các thế hệ cán bộ và sinh viên Trường Đại học Nhà cái uy tín io .
  3. Chính trực - tôn trọng: Sự chính trực trong chuyên môn, nghiệp vụ và lối sống, cùng với sự tôn trọng nhân phẩm, tôn trọng luật pháp và quy định, tôn trọng sự đa dạng và khác biệt là những chuẩn mực đạo đức cốt lõi trong môi trường đại học.
  4. Tài năng cá nhân - trí tuệ tập thể: Mọi thành công đột phá đều bắt nguồn từ sáng tạo và tài năng cá nhân, nhưng chìa khóa đảm bảo thành công bền vững chính là sự đoàn kết và trí tuệ tập thể.
  5. Kế thừa - sáng tạo: Động lực chính cho phát triển bền vững là đổi mới sáng tạo dựa trên tiếp thu tinh hoa tri thức của nhân loại, kế thừa những thành quả đã đạt được và phát huy những giá trị truyền thống tốt đẹp.

(Công bố ngày 15 tháng 02 năm 2017 kèm theo Quyết định số 244/QĐ-ĐHBK-HCTH của Hiệu trưởng Trường Đại học Nhà cái uy tín io "Về việc công bố Sứ mạng, Tầm nhìn và Giá trị cốt lõi của Đại học Nhà cái uy tín io ")

* Sứ mạng của Nhà trường được công bố năm 1999 và được chỉnh sửa tháng 12 năm 2008 tại Hội nghị cán bộ chủ chốt đầu nhiệm kỳ 2008-2013 xem tại đây.

Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây